ภาพกิจกรรม
สอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษและภาษาจีน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562
ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ ได้ทำการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีน ของนักเรียนชั้นป.1, ป.4-ป.5 และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยสถาบัน THaMBRITH Mr.Paul & Thai Mandarin ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 2563,10:22   อ่าน 88 ครั้ง